Bloch Optyk ONLINE

Polityka prywatności

„POLITYKA PRYWATNOŚCI”

OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Rynek Łazarski 2, 60 – 731 Poznań, wpisany do KRS pod nr 0000818192, NIP: 7792511776 (dalej jako: „OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA”), stosuje zasady w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wykonując obowiązek przewidziany w art. 14 RODO. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych oraz praw, które w związku z przetwarzaniem Państwu przysługują.

Administrator danych osobowych:

OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA w Poznaniu;

ul. Rynek Łazarski 2, 60 – 731 Poznań;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA w Poznaniu oraz praw przysługujących Państwu z tego tytułu prosimy o kontakt:


  • e-mail: sklep@blochoptyk.pl

  • telefonicznie: +48 502 769 067 w godzinach pracy salonu,

  • listownie na adres: ul. Rynek Łazarski 2, 60 – 731 Poznań;

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług przez OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA. Pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Dane nie będą przetwarzane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, np. profilowania.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Realizując usługi OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA przetwarza wyłącznie te dane, które są niezbędne dla rzetelnego jej wykonania. Przetwarzamy takie dane jak; imiona, nazwiska klientów, imiona dane adresowe i kontaktowe.

Kontakt

Wypełniając formularz kontaktowy, wysyłając e-mail/list, kontaktując się z nami telefonicznie, przetwarzamy Państwa dane w celu kontaktu, korespondencji, przesyłania ważnych komunikatów dotyczących m.in. zmian w funkcjonowaniu serwisu, zmian w regulaminach. Dane te podlegają archiwizacji. Podstawa prawna przetwarzania – uzasadniony cel jako administratora związany z prowadzeniem korespondencji w zakresie działalności gospodarczej i prawie do jej archiwizowania.

Zamówienie towaru lub usługi

Podanie danych w związku z chęcią zamówienia towaru i/lub usługi są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji usługi, którą są Państwo zainteresowani.

Podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy lub niezbędność ich przetwarzania do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy.

Newsletter

Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika fakultatywnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych (newsletter).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez Administratora do momentu cofnięcia zgody wyrażonej na przetwarzanie.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji usługi, przetwarzane są do chwili przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem usługi.

Administrator przetwarza dane kontaktowe do momentu istnienia potrzeby kontaktu, w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 10 lat lub też do czasu uwzględnienia wniesionego sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi nam osiągnięcie celu przetwarzania, czyli np. kontaktu lub wykonaniem umowy. W przypadku gdy celem przetwarzania danych jest realizacja umowy, podanie niezbędnych danych jest konieczne w celu zawarcia umowy.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

Odbiorcy danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom innych kategorii tj.: operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję, firmy świadczące usługi utrzymywania serwisów internetowych, biura rachunkowe, operatorzy płatności internetowych).

Pozyskane dane osobowe i teleadresowe nie są sprzedawane i udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem ww. oraz pracowników i współpracowników OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA.

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,

  • prawo żądania sprostowania danych,

  • prawo żądania usunięcia danych osobowych (w określonych przypadkach),

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych

  • prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw: https://www.uodo.gov.pl/

Pliki cookies

Informacje przechowywane w urządzeniu Użytkownika są przetwarzane przez OOKSY BLOCH BIERNACKI SPÓŁKA JAWNA na podstawie zgody Użytkownika Serwisu, wyrażonej za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Pani/Pana komputerze/telefonie/tablecie. W dowolnym momencie można zmienić ustawienia przeglądarki blokując lub ograniczając wykorzystywanie plików cookies.

 

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu