Bloch Optyk ONLINE

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego Bloch Optyk ONLINE, zwanym dalej „Regulaminem”​,
poniższym pojęciom należy przypisać następujące znaczenie:

a. „Sprzedawca” ​– BLOCH GROUP SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Rynek Łazarski 2, 60 – 731 Poznań, wpisany do KRS pod nr 0000818192, pod NIP: 7792511776, e-mail: sklep@blochoptyk.pl

b. „Sklep” – ​sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej sklep.blochoptyk.pl oraz jej podstronach,

c. Sklep Stacjonarny” ​– sklep prowadzony przez Sprzedawcę, aktualne adresy znajdują się na stronie internetowej www.blochoptyk.pl

d. Klient– każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

e. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

f.Konsument– ​osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (dalej Kodeks cywilny), tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

g. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies wprowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem sklep.blochoptyk.pl/kontakt

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz tworzenia i korzystania z Konta Klienta.

§ 3

Treści prezentowane na stronie internetowej Sklepu oraz jego podstronach, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów
art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy.

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie internetowej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów towarów tam umieszczonych. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

§ 5

  1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać
   i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie mieć wpływu na już zawarte z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 6

W celu dokonania zakupu w Sklepie nie jest konieczne zakładanie Konta.

§ 7

Koszty wysyłki uzależnione są od sposobu dostawy wybranej przez Klienta i wskazane są przed dokonaniem zakupu w Sklepie.

§ 8

  1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie
   adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
  2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

III. Założenie Konta w Sklepie

§ 9

  1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna najechać kursorem myszy na kartę „Koszyk”, a następnie kliknąć kartę „Nowe konto” oraz podać w polu swój adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło i nacisnąć przycisk „ZAŁÓŻ KONTO”. Ponadto do założenia konta w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki.
  2. Po dokonaniu Rejestracji na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość e-mail potwierdzająca utworzenie konta w Sklepie internetowym.
  3. Po dokonaniu rejestracji oraz wprowadzeniu wszelkich potrzebnych danych mamy możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności danego Konta. W ustawieniach danego konta mamy możliwość przeglądać swoje ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły danego Konta.
  4. Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny w przycisk „Nowe Konto” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
  5. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 6 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 20 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
  6. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.
  7. Zaleca się staranne przechowywanie danych służących do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 10

  1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zastrzega przeprowadzanie planowanych oraz nieplanowanych przerw technicznych w funkcjonowaniu sklepu.
   O przerwach technicznych Klient zostanie powiadomiony poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie internetowej Sklepu.

§ 11

  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich wzoru (modelu) i kliknięcie przycisku z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze.
  2. W asortymencie sklepu dostępne są oprawy korekcyjne oraz okulary przeciwsłoneczne.
  3. W wybranych modelach okularów bądź samych opraw korekcyjnych istnieje możliwość wyboru koloru opraw (zmiana koloru opraw może wpływać na ich cenę).

§ 12

  1. Po dokonaniu wyboru okularów w celu kontynuacji składania zamówienia należy kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”.
  2. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
  3. Klient ma możliwość z skorzystania z „Kuponu rabatowego” uprawniającego go do wykorzystania określonego rabatu. W celu skorzystania z „Kuponu rabatowego” w pole „Kod kuponu” należy wprowadzić dany kod oraz kliknąć przycisk „WYKORZYSTAJ KUPON”.
  4. Po weryfikacji koszyka należy kliknąć przycisk „PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może dokonać zakupu bez zakładania Konta podając dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Jeżeli Klient posiada Konto, powinien się na nie zalogować i również zaakceptować Regulamin oraz Politykę.
  5. W dalszej kolejności należy wybrać jeden z oferowanych sposobów wysyłki:

            1) InPost (kurier),

            2) InPost (paczkomat),

            3) UPS (kurier).

  1. Obok każdego z oferowanych sposobów wysyłki wskazany jest jego koszt, który doliczany jest
   do końcowej ceny zamówienia wskazanej na dole Strony w polu „Łącznie”.
  2. Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, ewentualnym wyborem koloru opraw dokonanym przez Klienta oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
  3. Klient po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe tj. „Przelewy24”. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.
  4. W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

V. Dostawa i płatności

§ 13

  1. Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Płatności odbywają się poprzez portal internetowy „Przelewy24”. Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta, bądź poprzez doręczenie przesyłki do wybranego paczkomatu znajdującego się w ofercie firmy realizującej dostawę.
  2. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
  3. O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.
  4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, licząc od dnia dokonania płatności przez Klienta poprzez portal internetowy „Przelewy24”.
  5. Wysyłka jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
  6. W przypadku wystąpienia przeszkód w realizacji zamówienia nieleżących po stronie Sprzedawcy, w/w czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 14

  1. Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest imienna faktura VAT, wystawiona na dane nabywcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym.
  2. Dokonując zakupu i akceptując regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.
  3. W przypadku, gdy faktura ma zostać wystawiona na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu,
   na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.

§ 15

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

VI. Zwroty i reklamacje

§ 16

  1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 (czternastu) dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
  3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
  5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
  7. Klient ponosi wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym w szczególności koszty przesyłki.
  8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Zwrot rzeczy zakupionej w trybie określonym w § 10-12 Regulaminu (zamówienie i zakup online) możliwy jest przez odesłanie rzeczy Sprzedawcy na adres Sprzedawcy zgodnie
   z § 16 ust. 7-8 Regulaminu lub poprzez osobisty zwrot rzeczy do Sklepu stacjonarnego. 

§ 17

  1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
  2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@blochoptyk.pl, telefonicznie pod następującym numerem telefonu: +48  502 769 067 lub w Sklepie Stacjonarnym, bądź w inny sposób.
  3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
  4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 18

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 19

  1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres sklep@blochoptyk.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego

okresu wypowiedzenia.

VIII. Zmiany regulaminu

§ 20

  1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia bądź anulowania przez Sprzedawcę usług i towarów związanych ze Sklepem, zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu,

b. zmian sposobów oraz kosztów dostawy, zwrotów lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych,

e. zmiany danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,

f. zmian technicznych i organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Sklepu,

  1. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca opublikuje na stronie sklep.blochoptyk.pl informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie opublikowana na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Klient, który posiada Konto Użytkownika zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu przez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie.
  2. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.
  3. W razie zmiany Regulaminu wszystkie umowy sprzedaży zawarte przed datą wejścia w życie tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 21

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 22

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie sklep.blochoptyk.pl

 

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu