Bloch Optyk ONLINE

Regulamin Promocji – LIVE20

Regulamin promocji „LIVE20” w sklepie www.sklep.blochoptyk.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą „LIVE20” (zwanej dalej: Promocją) jest będący właścicielem marki Bloch Optyk – Firma optyczna Wieńczysław Bloch, 60-731 Poznań, ul. Rynek Łazarski  4, identyfikująca się numerem NIP 779 100 83 02, reprezentowana przez Wieńczysława Bloch oraz sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.blochoptyk.pl (dalej jako: Organizator).

Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklepblochoptyk.pl.

Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

1.Czas trwania promocji od 12.06.2023 do 13.06.2023 do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów kodów promocyjnych w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jaki pierwsze.

2.Kod rabatowy uprawniający do uzyskania rabatu w ramach Promocji będzie dystrybuowany poprzez kanały social media marki oraz social media Natalii Siwiec.

 3.Miejsca, w których można wykorzystać Kod rabatowy oraz uzyskać rabat w ramach Promocji:

a) sklep internetowy www.sklep.blochoptyk.pl,

b) sklepy stacjonarne sieci Bloch Optyk w Poznaniu.

4. Rabat będzie obowiązywał na zakup dowolnej ilości produktów objętych Promocją.

Promocją objęte są wszystkie produkty z kolekcji BLOCH x NATALIA SIWIEC NATH dostępne w sklepie internetowym w cenie regularnej. Kod rabatowy upoważnia do 20% zniżki na produkty objęte Promocją.

5. Klient będzie mógł wykorzystać Kod rabatowy w okresie od 12.06.2023 r. godzina 15:00 do dnia 13.06.2023 r. godzina 23:59. Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu, Kod rabatowy nie będzie już uprawniał do uzyskania rabatu na zakup produktów objętych Promocją.

6. Aby skorzystać z Promocji oraz uzyskać rabat na zakup produktów objętych danym kodem rabatowym, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.blochoptyk, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na produkty objęte Promocją i oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.blochoptyk.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, zobowiązany będzie wpisać w pole „Jeśli posiadasz kod rabatowy wpisz go tutaj”, kod rabatowy, udostępniony w sposób wskazany w § 2 ust 2 Regulaminu. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

8. Podczas jednych zakupów, Klient może wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy.

§ 3. Postanowienia końcowe

Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem: https://sklep.blochoptyk.pl/spotkanie-z-natalia-siwiec/. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.sklep.blochoptyk.pl

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.sklep.blochoptyk.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zostaw komentarz

0
    0
    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu